Karin Trenkel

bergen en dalen
installatie in Archipel
Apeldoorn, 2002
1/7